Візитівка району

Ти звідти родом, де злились навіки

Боїв звитяга й доблесть трудова,

Де золото хлібів тече в засіки,

Де руки гончарів творять дива.

 

Від злету і до злету йди невпинно,

У пшеницях купайся золотих.

Нехай тобі таланить, Зіньківщино,

У добрих справах, людях майстрових.

Зiнькiвський район знаходиться в пiвнiчно-схiднiй частинi Полтавської областi в природнiй зонi лiсостепiв, межує з Котелевським, Диканським, Миргородським, Шишацьким та Гадяцькими районами, а також із Сумською областю. Територiя району становить 1,36 тис. кв. км, належить до Днiпровсько-Донецької западини, складеної осадовими породами, з якими пов’язанi кориснi копалини: нафта, газ, торф, будiвельнi матерiали. В районi знаходяться Солохiвське та частково Бiльське i Опiшнянське нафтогазоконденсатнi родовища.

З паливних ресурсiв вiдомi запаси торфу в долинi рiчки Грунь (5 родовищ, найбiльше – Грунь-Ташанське з загальними запасами понад 3 млн. тон).

Наявнi поклади будiвельної сировини: глини, пiску, суглинкiв, супiскiв, гончарної глини (Опiшнянське родовище площею 200 кв. м).

В урочищi села Власiвка вiдкрито джерело мiнеральної води, яке занесено до каталогу мiнеральних вод України пiд назвою “Ташань”, широко використовується для лiкування в мiсцевому санаторiї “Сосновий бiр”.

Населення району складає 33 866 осіб.

Районний центр – мiсто Зiнькiв, розташований на р. Ташань (басейн Днiпра), за 80 км вiд Полтави i 33 км вiд залiзничної станцiї Гадяч, зв’язаний вузькоколiйкою iз залiзничною станцiєю Охтирка Сумської областi, займає територiю 11370200 кв. м. Має автобусне сполучення з мiстами: Київ, Харкiв, Полтава, Суми, Кременчук.

За структурою господарства сучасна Зiнькiвщина в основному – аграрний район.

Родючi грунти, сприятливий клiмат створюють необхiднi передумови для розвитку сiльського господарства.

У районi 40 сільськогосподарських підприємств, 52 фермерські господарства. Площа сільгоспугідь (по всіх товаровиробниках, включаючи підсобні господарства) складає 68,3 тис. га. У структурі сільськогосподарського виробництва обсяги рослинництва становлять 65 %, тваринництва – 35 %. Основні галузі рослинництва: вирощування зернових та технічних культур та насіння соняшнику. Основні галузі тваринництва: скотарство, свинарство та птахівництво.

Основнi промисловi, переробнi та iншi пiдприємства: ВАТ “Зiнькiвський молочний завод”, ВАТ “Опiшнянський сир”, СП “Зiнькiвський консервний завод облспоживспiлки”, дочiрнє пiдприємство ВАТ Укрхудожпрому “Завод художнiй керамiк”, Зiнькiвський цегельний завод, Зiнькiвський комбiкормовий завод, Зiнькiвська фiлiя ВАТ “Полтаваобленерго”, Зiнькiвське управлiння з експлуатацiї газового господарства ВАТ “Полтавагаз”, Центр електрозв’язку № 1 Полтавської дирекцiї ВАТ “Укртелеком”, Опiшнянська нафтогазорозвiдувальна експедицiя глибокого бурiння, Солохiвський промисел газопромислового управлiння “Полтавагазвидобування”, приватне пiдприємство “Гарант”, ТОВ “Артемiда”.

У смт. Опiшнi з 1989 року працює державний музей-заповiдник українського гончарства, який став Всеукраїнським центром дослiдження, збереження й популяризацiї гончарської спадщини України. Музей має унiкальну розгалуджену структуру: центр дослiджень українського гончарства, гончарську книгозбiрню України, Нацiональний архiв українського гончарства, видавництво “Українське народознавство”, аудiовiзуальний фонд i студiю українського гончарства, центр спецiалiзованих методiв дослiдження керамiки, колегiум мистецтв, музичну школу, центр розвитку духовної культури. Щорiчно тут вiдбуваються симпозiуми гончарства.

У Зіньківському районі знаходиться 16 природоохоронних об’єктів: 4 ландшафтні заказники, 2 ботанічні, 2 загальнозоологічні, 1 орнітологічний, 6 гідрологічних, 1 ботанічна пам’ятка природи. Площа заповідної мережі становить 1369,8 га, що складає 1% від загальної площі району при середньому в Полтавській області 4,3%. В заповідній мережі найкраще забезпечена охорона типових для Полтавщини лучних степів із багатим різнотрав’ям, у складі якого виявлено 17 рідкісних видів рослин. Гідрологічні заказники репрезентують заплавні комплекси: лучно-болотні, водні, рідше лісові. Лісові масиви з різноманітним тваринним світом представляє загально зоологічний заказник «Байрак». Найвищою унікальністю флори характеризуються ботанічні заказники, в яких охороняються численні популяції рідкісних видів рослин. На території району можна зустріти більше 230 видів наземних хребетних тварин, у тому числі до 180 видів птахів та близько 40 видів ссавців. Крім того, тут мешкає 10 видів земноводних та 6 – плазунів. 57 видів тварин (або 24,2%) належить до відповідної категорії рідкісних видів.