Інформація про стан виконання районного бюджету за 2015 рік

   Дохідна частина районного бюджету загального фонду з врахуванням трансфертів виконана в сумі 192 132,0 тис. грн., що складає 102,5 відсотки річного обсягу надходжень.

    До загального фонду районного бюджету надійшло міжбюджетних трансфертів в сумі 154379,7 тис. грн., із них стабілізаційної дотації – 2 384,9 тис. грн., субвенцій з державного бюджету – 148 346,0 тис. гривень, в тому числі освітня субвенція – 37 882,4 тис. грн. і медична субвенція – 24 251,2 тис. грн.
Загальний обсяг надходжень районного бюджету (без врахування трансфертів) по загальному фонду становить 37752,3 тис. грн., що на 4888,0 тис. грн. (114,9%) більше планових показників на 2015 рік, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року ( у співставних умовах змін до Бюджетного кодексу) надходження збільшилися на 46,5 відсотки або на 11974,6 тис. грн.

    План виконано по податку на доходи фізичних осіб в сумі 37488,2 тис. грн., або на 114,7%, (питома вага від всіх надходжень ПДФО становить 99,3%), по надходженнях від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом в сумі 195,9 тис. грн., або на 112,7%, інших надходженнях в сумі 68,2 тис. грн. (470,3%).

   Надходження доходів до спеціального фонду, без урахування трансфертів, складають 4580,9 тис. грн. при плані 3124,5 тис. грн., що складає 146,6% . Перевиконання складає 1456,4 тис. грн.

   Порівняно з 2014 роком надходження до спеціального фонду зросли на 2218,7 тис. грн. (93,9%), що пов’язано із надходженнями коштів до цільового фонду в сумі 1635,0 тис. грн.. та ростом власних надходжень бюджетних установ на 606,9 тис. грн. або 26,5%.

   Видатки загального фонду районного бюджету за 2015 рік з урахуванням міжбюджетних трансфертів освоєні в сумі 183462,1 тис. грн., або на 99,1 % до уточненого плану.

    Асигнування на утримання установ та закладів освіти використані сумі 58596,2 тис. грн., що становить 99,1 % до уточнених призначень, установ охорони здоров’я – 25717,5 тис. грн. (96,3%), соціального захисту та соціального забезпечення – 86514,5 тис. грн. (100%), культури – 7776,5 тис. грн. (99,4 %), фізкультури і спорту – 1126,3 тис. грн. (100%).

   На утримання органів місцевого самоврядування кошти використані в сумі 1783,5 тис. грн., засобів масової інформації – 157,3 тис. грн.

   Фінансування головних розпорядників коштів районного бюджету проводилось відповідно до розпису асигнувань в межах зареєстрованих бюджетних зобов’язань.

   В першу чергу кошти загального фонду спрямовувались на захищені статті видатків: оплату праці з нарахуваннями – 71305,8 тис. грн.. (99,6%); медикаменти – 190,4 тис. грн. (99,9%); продукти харчування – 2129,4 тис. грн. (97,5%); оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 13258,1 тис. грн. (98,9%).

   Прострочена заборгованість із заробітній платі працівникам бюджетних установ та соціальних виплатах відсутня.

   Таким чином, на затвердження сесії районної ради подається звіт про виконання районного бюджету за 2015 рік з урахуванням трансфертів по доходах у сумі 198774,5 тис. грн. (з них по загальному фонду – 192132,0 тис. грн., по спеціальному фонду – 6642,5 тис. грн.), по видатках у сумі 190812,0 тис. грн. (з них по загальному фонду – 183462,1 тис. грн., по спеціальному фонду – 7349,9 тис. грн..)