Відбувся робочий візит керівника Держгеокадастру в області на Зіньківщині

1 липня, у залі засідань районної ради, відбулась нарада-семінар із головами та землевпорядниками рад району, яку провів голова районної ради Сергій Нерозя. Під час наради присутні мали змогу поставити актуальні питання, що стосуються оренди та  використання земельних ділянок, виконуючому обов’язки начальника, першому заступнику Головного управління Держгеокадастру в Полтавській області Вадиму Чувпилу.

По питаннях використання земель по радах району, стану надходження коштів до бюдже­ту рад від оренди земель сільськогосподарського при­значення за межами населених пунктів та невитребуваних зе­мельних часток (паїв); прове­дення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів; встановлення меж на­селених пунктів; створення гро­мадських пасовищ та інших, інформували начальник відділу Держгеока­дастру у районі Людмила Бєлова та керівник Держгеокадас­тру в області Вадим Чувпило.

Вадиму Чувпилу довелося відповісти на ряд непростих за­питань голів, землевпоряд­ників рад району та присутніх.

Зокрема, міський голова Сергій Максименко зауважив, що від по­переднього керівництва Держ­геокадастру неможливо було отримати відповідь, кому уп­равління передало в оренду землі, які знаходяться за межею населеного пункту, яка їх площа, на який термін укладено договір оренди та скільки коштів отримає бюджет міської ради. Чи зміниться щось нині?

Вадим Чувпило відповів, що управління Держгеокадастру може надати інформацію про розмір земельної ділянки, взя­тої в оренду, термін дії догово­ру та який відсоток від норма­тивної грошової оцінки земель сплачуватиме орендар до бюд­жету ради. А от назвати прізви­ще орендаря – не мають пра­ва.

Голови рад району цікавили­ся тим, чому Держгеокадастр вибірково укладає договори оренди з декількома фізични­ми особами? Чому здаються в оренду землі, на які виготовле­но державний акт чи які знахо­дяться у постійному користу­ванні? Висловлювалися споді­вання на отримання підтримки у Держгеокадастрі у питанні ро­зірвання договору оренди землі із приватним підприємцем із Дейкалівки, оприлюднювалися факти нецільового використан­ня землі на території Великопавлівської сільської ради. Відомі факти, коли шість фізичних осіб взяли в районі в оренду більше тисячі гектарів земель пастівників та сіножатей, а використовують їх як орні землі, як наслідок, місцеві бюджети недоотримують значні суми коштів.

Геннадій Хорошун, заступник Зіньківського міського голови, передав Вадиму Чувпилу лист з проханням надати письмову відповідь 50 жителям Проценок з приводу того, чому протягом п’яти років не оформляються документи на земельні ділянки.

Людмилі Бєловій, началь­нику відділу Держгеокадастру у районі, було дано доручення щотижня спільно із головами та землевпорядниками рад району проводити перевірки реального стану обробітку зе­мель на територіях рад райо­ну з метою виявлення фактів незаконного їх використання. А ще їй необхідно поінформува­ти голів рад, коли закінчуєть­ся термін дії нормативної гро­шової оцінки земель населених пунктів з тим, щоб вони опера­тивно могли почати роботи по її поновленню та ознайомила їх із порядком організації громадських пасовищ.

Не залишився осторонь обговорень і начальник Зіньківського відділення Гадяцької ОДПІ Сергій Жомір. Він розповів про стан надходження коштів до місцевих бюджетів, від плати за землю,  та звернув увагу на зміни  у податковому законодавстві України. Наголосив, що результатом співпраці усіх гілок влади району та області – стане подолання багатьох  земельних проблем Зіньківщини.

 Підводячи підсумки роботи наради-семінару, голова рай­онної ради Сергій Нерозя підкреслив, що 83% надходжень до бюджетів рад – це плата за землю, а значить і подібні зустрічі дуже потрібні для голів та землевпорядників рад рай­ону та висловив сподівання, що такі наради-семінари відтепер будуть проводитися частіше, а співпраця між представниками органів місцевого самовряду­вання та Держгеокадастру буде справді дієвою.

Присутні подякували голові районної ради Сергію Нерозі за організацію наради-семінару та Вадиму Чувпилу зате, що у своєму тісному робочому графіку знайшов можливість відвідати наш район, адже така зустріч з керівником Держгеокадастру області відбулася вперше за останні десять років і стала до­сить конструктивною.

DSCN7126

 

DSCN7127

Матеріал за інформацією

районної газети

“Голос Зіньківщини”