Тепер у районі можна отримати безоплатну правову допомогу

 01.09.2016 розпочало роботу «ЗІНЬКІВСЬКЕ БЮРО  ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ»

Де можна отримати такі правові послуги:

– надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань;

– складання заяв, скарг та інших документів правового характеру;

– складання документів процесуального характеру та представництво інтересів   у  суді  осіб, які належать до соціально  вразливих  верств  населення:

– малозабезпечені особи (середньо-місячний сукупний дохід сімї нижчий суми прожиткового мінімуму);

– інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацезданих осіб;

–  діти-сироти, діти, які позбавлені  батьківського  піклування, безпри-тульні  діти, діти, які  стали, або можуть  стати  жертвою  насильства у сім’ї; особи, які  претендують  на  статус  біженця;

–  ветерани  війни  (учасники  бойових  дій, у тому числі учасники АТО, інваліди та учасники війни), члени сімей загиблих у военних діях, конфліктах та антитерористичних операціях (у разі порушення іхнього права на пільги та гарантії соціального захисту, передбачені законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та за наявності у них посвідчення ветерана війни або члена сім’ї  загиблого);

– особи, які мають  особливі  заслуги та  особливі  трудові  заслуги  перед  Батьківщиною, або є жертвами нациських переслідувань (лише стосовно питань повзяних з їх соціальним захистом);

– особи,  щодо  яких  суд  розглядає  справу про  обмеження  цивільної  дієздатності,  визнання  недієздатною  особою, поновлення  цивільної  дієздатності фізичної  особи (протягом розгляду цієї справи у суді);

–  особи, щодо  яких суд  розглядає   справу про  надання  психіатричної допомоги в  примусовому  порядку (протягом розгляду цієї справи у суді);

– реабілітовані  особи (стосовно питань, пов’язаних з реабілітацією).

– доступ  до  електронних  сервісів  Міністерства  юстиції  України.

Телефон  для  довідок:  3-34-74.

Адреса бюро:  м. Зіньків, вул. Воздвиженська, 64