ОГОЛОШЕННЯ про конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Зіньківська центральна районна лікарня» Зіньківської районної ради Полтавської області

Відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року № 1094 конкурсна комісія, утворена наказом начальника відділу управління майном спільної власності територіальних громад Зіньківського району Полтавської області № 20 від 05.07.2019 року, оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Зіньківська центральна районна лікарня» Зіньківської районної ради Полтавської області (далі – підприємства).

Документи на учать у конкурсі приймаються упродовж 24 днів з дня оголошення конкурсу, тобто з 08 липня 2019 року.

Кінцевий строк прийому документів – 31 липня 2019 року включно.

Умови проведення конкурсу:

Конкурс проводиться з дотриманням принципів: забезпечення рівного доступу; політичної неупередженості; законності; довіри суспільства; недискримінації; прозорості; доброчесності; ефективного і справедливого процесу відбору.

Представники засобів масової інформації мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час розкриття пакетів документів, поданих претендентами, їх розгляду, під час заслуховування конкурсних пропозицій учасників та оголошення результатів конкурсу. При цьому присутнім заборонено у будь-який спосіб втручатися чи перешкоджати роботі конкурсної комісії.

Вимоги до кандидатів для участі в конкурсі

Кваліфікаційні вимоги до претендента на посаду директора Підприємства:

  • вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я»;
  • стаж роботи на керівних посадах: 5 років.

За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

неподання ним необхідних документів;

його невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;

наявності у претендента незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;

наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Претенденти, допущені до участі в конкурсі, є його учасниками. Про прийняте конкурсною комісією рішення претенденти та учасники повідомляються секретарем конкурсної комісії протягом трьох робочих днів з дня проведення засідання з розгляду документів.

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади (за формою згідно з додатком 1);

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до претендента на посаду директора Підприємства, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних (за формою згідно з додатком 2);

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі.

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку Підприємства на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

план реформування Підприємства протягом одного року;

заходи з виконання завдань Підприємства і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників Підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку Підприємства;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності Підприємства.

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, (за формою згідно з додатком 3);

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів (за формою згідно з додатком 4);

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді і надсилаються голові конкурсної комісії на поштову та електронну адресу відділу управління майном спільної власності територіальних громад Зіньківського району Полтавської області з поміткою «документи на участь у конкурсі».

Поштова адреса: вул. Воздвиженська, 40, м. Зіньків Зіньківський район Полтавська область. Поштовий індекс – 38100.

Електронна адреса: viddil_maina@meta.ua.

Контактний телефон для довідок: (05353) 3-34-46.

Литус Артем Вікторович – начальник відділу управління майном спільної власності територіальних громад Зіньківського району Полтавської області, голова конкурсної комісії.

Дата і місце проведення конкурсу: 07.08.2019 року в депутатській залі Зіньківської районної ради за адресою: вул. Воздвиженська, 40, м. Зіньків Зіньківського району Полтавської області.

Інформація, що стосується істотних умов контракту (умов оплати праці директора), Статуту Підприємства, структури Підприємства а також кошторисних призначень для фінансового забезпечення діяльності Підприємства додається.

Договір про медичне обслуговування     

Статут підприємства

Структура підприємства

Істотні умови контракту керівника ЦРЛ

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4