ШАНОВНІ ДЕПУТАТИ!

01.12.2020 року відбулась перша сесія восьмого скликання Полтавської районної ради Полтавської області.

Відповідно до частини 2 статті 4 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», повноваження депутата місцевої ради починаються з дня відкриття першої сесії відповідної ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів відповідною територіальною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії цієї ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради або ради, до складу якої його обрано.

З метою реалізації антикорупційного законодавства України та запобігання корупційним правопорушенням, депутатам Зіньківської районної ради 7 скликання необхідно подати електронні декларацій «перед звільненням» (крім новообраних депутатів).

Декларація «перед звільненням» – декларація, яка подається відповідно до абзацу першого частини другої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» не пізніше двадцяти робочих днів з дня припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Така декларація охоплює період, який не був охоплений деклараціями, раніше поданими суб’єктом декларування, та містить інформацію станом на останній день такого періоду. Останнім днем такого періоду є день припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, тобто день відкриття першої сесії Полтавської районної ради Полтавської області восьмого скликання. Під раніше поданими деклараціями розуміються декларації, що були подані до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону.